JANEZ VES dr. vet. med.

Lastnik in ustanovitelj Veterinarske ambulante 4 tačke, je diplomiral na Veterinarski fakulteti 19.04.1995.

Po končanem študiju se je zaposlil na Veterinarski fakulteti, Inštitutu za rejo in zdravstveno varstvo kopitajev, kjer je služboval do konca leta 1999, ukvarjal se je predvsem z reprodukcijo konj, osemenjevanjem kobil ter zdravstvenim varstvom kopitarjev. V času dela na Veterinarski fakulteti je redno obiskoval seminarje iz področja reprodukcije in zdravstvenega varstva kopitarjev.
Konec leta 1999 se je zaposlil na Veterinarski postaji Ljubljana, kjer je delal kot veterinar v ambulanti in na terenu na področju zdravstvenga varstva in reprodukcije konj ter ostalih proizvodnih živali (govedo, ovce, koze, prašiči).

V času dela v ambulanti se je dodatno izobraževal na področju kirurgije, ortopedije, nevrologije in rentgenologije. Obiskal je AO seminar s področja ortopedije v Davosu, vse tri stopnje ESAVS seminarja iz nevrologije in ESAVS seminar iz radiologije http://www.esavs.org.

V letu 2008 je bil mesec dni na usposabljanju na Veterinary Specialty Hospital, San Diego, California (http://www.vshsd.com). Leta 2010 se je udeležil Svetovnega kongresa veterinarjev ortopedov (WVOC). Februarja 2013 se je udeležil seminarja, O bolezni kolen, ki ga je v Opatiji organizirala organizacija ADvet. Leta 2016 se je udeležil 15. Evropskega kongresa o urgentni veterini (15.EVECC CONGRESS, v Ljubljani) in 1. Vzhodno evropskega veterinarskega kongresa v Beogradu., leta 2018 pa 3. Vzhodno evropskega veterinarskega kongresa v Zagrebu.

Redno obiskuje tudi ostale kongrese, seminarje in predavanja, s tem pa se trudi ostati na tekočem tudi na ostalih področjih veterinarske stroke.

Je član Veterinarske zbornice Slovenije, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali (SZVMŽ) in World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).

 

Od ustanovitve je zaposlen v veterinarski ambulanti.